Menu

controlelijst gevaarlijke stoffen stukgoed, wegvervoer
Vervoerdocument voor gevaarlijke stoffen JA NEE NVT ADR
V/O Vervoerdocument 8.1.2
V/O Volledige naam en adres van afzender en ontvanger 5.4.1.1.1 g & h
V/O Indien van toepassing de vermelding “Vervoer volgens…” 5.4.1.1.6.3 ev
Identificatie JA NEE NVT ADR
V/O UN stofnummervoorafgegaan door UN 5.4.1.1.1 a
V/O De juiste vervoersnaam zo nodig aangevuld met de technische benaming tussen haakjes 5.4.1.1.1 b
V/O De gevaarsklasse, bij klasse 1 aangevuld met de compatibiliteitsgroep 5.4.1.1.1 c
V/O De bijkomende gevaarsklassen tussen haakjes 5.4.1.1.1 c
V/O De verpakkingsgroep bij klasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9 5.4.1.1.1 d
Aantal en type verpakkingen JA NEE NVT ADR
V/O Aantal en type verpakkingen 5.4.1.1.1 e
V/O De totale hoeveelheid gevaarlijke stof per UN stofnummer 5.4.1.1.1 f
Bijzonderheden JA NEE NVT ADR
V Vermelding en verwijzing naar mogelijke bijzondere voorwaarden of vergunning 5.4.1.1.1 i
V Toegewezen tunnelcode 5.4.1.1.1 k
V Bij vrijgestelde hoeveelheden de vermelding “Gevaarlijke goederen in vrijgestelde hoeveelheden” 3.5.6
Verpakkingen en oververpakkingen JA NEE NVT ADR
V/O De verpakkingen zijn heel, schoon en goed afgesloten 4.1.1.1
V/O De aantallen (over)verpakkingen komen overeen met het vervoersdocument 7.5.1.2
Kenmerken JA NEE NVT ADR
V/O Bij vrijgestelde hoeveelheden (EQ) is het kenmerk aangebracht 3.5.4
V/O Bij gelimiteerde hoeveelheden (LQ) is het kenmerk aangebracht 3.4.7 & 3.4.8
V/O Bij beperkte en volledig gereguleerde hoeveelheden is het UN verpakkingskenmerk aangebracht 4.1.1.3 & 6.1.3
V/O Bij beperkte en volledig gereguleerde hoeveelheden is het UN stofnummer voorafgegaan door UN aangebracht 5.2.1.1
V/O Bij klasse 1 en 2 is de juiste vervoersnaam aangebracht 5.2.1.5 & 5.2.1.6
V/O Ingeval van oververpakking is de tekst “OVERVERPAKKING” aangebracht 5.1.2.1
V/O Ingeval van oververpakking van beperkte en volledig gereguleerde hoeveelheden zijn de UN stofnummers voorafgegaan door UN aangebracht 5.1.2.1
V/O Indien van toepassing is het kenmerk “milieugevaarlijke stof” aangebracht 5.1.2.8
V/O Indien van toepassing zijn de “richtinggevende pijlen” aangebracht 5.1.2.9
V/O Overtollige en onjuiste Kenmerken zijn verwijderd
Etiketten JA NEE NVT ADR
V/O Bij beperkte en volledig gereguleerde hoeveelheden zijn de etiketten voor de hoofd en bijkomende gevaren aangebracht 5.2.2.1.1
V/O Eventuele extra etiketten volgens bijzondere bepaling zijn aangebracht 5.2.2.1.1
V/O IBC’s zijn tweezijdig ge√ętiketteerd 5.2.2.1.7
V/O Overtollige en onjuiste etiketten zijn verwijderd 5.2.1
Vervoersbepalingen JA NEE NVT ADR
V De chauffeur is opgeleid 8.2.1 of 8.2.3
V De schriftelijke instructie is aanwezig 5.4.3
V Aanwezige en nieuwe lading zijn gecontroleerd op samenladingsverbod 7.5.2
V Bij containervervoer is een getekende CPC aanwezig 5.4.2
V De lading is gestuwd 7.5.7
Bijzonderheden: V = Verzenden, O = Ontvangen
Als een controle met nee is beantwoord mag de zending niet ontvangen of verzonden worden zonder toestemming van de leidinggevende.