Menu

Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen

Elke onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoert of het met dit vervoer samenhangende werkzaamheden uitvoert zoals verpakken, beladen, vullen of lossen, moet een veiligheidsadviseur benoemen. De veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In plaats van het in dienst nemen van een veiligheidsadviseur, is het ook toegestaan een externe veiligheidsadviseur in te huren.

De positie en de taken van de veiligheidsadviseur zijn geregeld in hoofdstuk 1.8 van het ADR en in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG).

De veiligheidsadviseur heeft onder meer de volgende taken:

– adviseren van het bedrijf over het vervoer van gevaarlijke stoffen;
– toezien op de naleving van de regels;
– nemen van maatregelen om ongelukken te voorkomen;
– opstellen van noodprocedures;
– melden van ongevallen;
– van een jaarverslag over de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen moet in het bezit zijn van een certificaat ‘veiligheidsadviseur voor het vervoer over de weg’. Dit certificaat is vijf jaar geldig. Het examen hiervoor moet worden afgelegd bij het CCV, onderdeel van het CBR. Vanzelfsprekend kunt u de opleiding voor Veiligheidsadviseur ADR bij PMT volgen.

Vrijstelling veiligheidsadviseur

Niet alle bedrijven hoeven een veiligheidsadviseur te benoemen. In het VLG wordt aangegeven dat de uitzonderingen, genoemd in randnummer 1.8.3.2 van het ADR, ook binnen Nederland van toepassing zijn. Ondernemingen hebben een vrijstelling van de verplichting een veiligheidsadviseur aan te stellen indien alle zendingen uitsluitend worden vervoerd op basis van:

– een vrijstelling van het ADR genoemd in randnummer 1.1.3.1;
– de 1000-punten-regeling (1.1.3.6 ADR);
– vervoer als gelimiteerde/vrijgestelde hoeveelheid.

Indien u over het bovenstaande vragen heeft en graag een prijsvoorstel wilt ontvangen, dan horen wij dat graag. U kunt dan contact opnemen met onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Telefoonnummer: 020 – 6537133