Menu

Bekend Leverancier Luchthavenbenodigdheden

Bedrijven die producten of diensten leveren op het beveiligde gebied van de luchthaven, zoals taxfree shops of bedrijven die onderhoudswerkzaamheden plegen aan vliegtuigen, krijgen standaard 100% controle bij toegang tot het beveiligde gebied. U kunt deze tijdrovende controle voorkomen door Bekend Leverancier Luchthaven benodigdheden te worden.

Externe Beveiliging Adviseur Luchtvracht

Als Bekend Leverancier Luchthaven benodigdheden bent u verplicht om een Beveiliging Adviseur Luchtvracht aan te stellen, die verantwoordelijk is voor de beveiligingsmaatregelen binnen het bedrijf die betrekking hebben op de luchthavenbenodigdheden. Er is ook de mogelijkheid om de functie van Beveiliging Adviseur Luchtvracht uit te besteden aan PMT.

De bedrijfsscan

Aan de hand van de in het Nationaal Beveiligingsplan Burgerluchtvaart gestelde eisen zal een bedrijfsscan worden uitgevoerd. Hiermee wordt de basis gelegd voor de beveiligingsmaatregelen die als vereiste worden gesteld aan de Bekend Leverancier Luchthaven Benodigdheden.

Het opleiden van personeel

Eén van de verplichtingen van de Bekend Leverancier Luchthaven benodigdheden is het opleiden van personeel. Al het personeel dat belast is met de verwerking, opslag of het gereed maken van identificeerbare luchthavenbenodigdheden moet de training krijgen van Medewerker Luchthaven Benodigdheden.

Indien u over het bovenstaande vragen heeft en graag een prijsvoorstel wilt ontvangen, dan horen wij dat graag. U kunt dan contact opnemen met onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Telefoonnummer: 020 – 6537133 of 06 – 48766523

Mail Adres: jhovenkamp@cargosecurity.nl