Menu

Bekend Leverancier Vluchtbenodigdheden

Een Bekend Leverancier Vluchtbenodigdheden mag direct producten leveren aan boord van het vliegtuig. Met name voor cateraars en schoonmaakbedrijven is het van belang dat zij door de Koninklijke Marechaussee als zodanig worden erkend.

Laat PMT u begeleiden in het hele traject om Bekend Leverancier Vluchtbenodigdheden te worden. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van de wet- en regelgeving betreffende luchtvracht is PMT de juiste partner om uw zaken te behartigen. Niet alleen kunnen wij fungeren als uw externe Beveiliging Adviseur Luchtvracht, wij verzorgen ook de benodigde opleidingen die verplicht zijn om Bekend Leverancier Vluchtbenodigdheden te worden.

Externe Beveiliging Adviseur Luchtvracht

Elke Bekend Leverancier Vluchtbenodigdheden is verplicht om een Beveiliging Adviseur Luchtvracht aan te stellen, welke verantwoordelijk is voor de beveiligingsmaatregelen binnen het bedrijf die betrekking hebben op de vluchtbenodigdheden. Er is ook de mogelijkheid om de functie van Beveiliging Adviseur Luchtvracht uit te besteden aan PMT Advies.

De bedrijfsscan

Aan de hand van de in het Nationaal Beveiligingsplan Burgerluchtvaart gestelde eisen zal een bedrijfsscan worden uitgevoerd. Hiermee wordt de basis gelegd voor de beveiligingsmaatregelen die als vereiste worden gesteld aan de Bekend Leverancier Vluchtbenodigdheden.

Het opleiden van personeel

Eén van de verplichtingen van de Bekend Leverancier Vluchtbenodigdheden is het opleiden van personeel. Al het personeel dat belast is met de verwerking, opslag of het gereed maken van identificeerbare vluchtbenodigdheden moet de training krijgen van Medewerker of Controleur Vluchtbenodigdheden.

Indien u over het bovenstaande vragen heeft en graag een prijsvoorstel wilt ontvangen, dan horen wij dat graag. U kunt dan contact opnemen met onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Telefoonnummer: 020 – 6537133 of 06 – 48766523

Mail Adres: jhovenkamp@cargosecurity.nl