Menu

Bekende Afzender/Known Consigner

Externe Beveiliging Adviseur Luchtvracht (BAL)

Elke Bekende Afzender is verplicht om een Beveiliging Adviseur Luchtvracht (BAL) aan te stellen per vestiging. Het is ook mogelijk om de functie van Beveiliging Adviseur Luchtvracht uit te besteden. Hierdoor krijgt u een onafhankelijke partij die met een frisse blik de organisatie bekijkt en de procedures opstelt. PMT Advies is voor een groot aantal bedrijven in Nederland de Beveiliging Adviseur Luchtvracht en wij kunnen dit ook voor u zijn.

Wat zijn de taken van de BAL?

– Verantwoordelijk voor de beveiligingsmaatregelen binnen het bedrijf die betrekking hebben op de luchtvracht;
– Implementatie van de wettelijke eisen die worden gesteld aan een Bekende Afzender vanuit het Nationaal Beveiligingsplan voor de Burgerluchtvaart;
– Aanspreekpunt van de Koninklijke Marechaussee (KMar) in geval van calamiteiten met betrekking tot de luchtvrachtveiligheid Toetreding EU database;
– Om toe te kunnen treden tot de EU database moet er eerst worden voldaan aan de criteria die worden opgelegd vanuit de EU regel en-wetgeving. Als eerste moet er een inventarisatie worden gemaakt door middel van de bedrijfsscan, vervolgens worden er procedures opgesteld en wordt het personeel opgeleid. Wanneer aan deze criteria zijn voldaan, zal de KMar worden uitgenodigd middels het invullen van het beveiligingsprogramma PMT zal bij dit validatiebezoek van de KMar aanwezig zijn.

PMT Advies

Wat kan PMT voor uw bedrijf betekenen? PMT Advies kan u begeleiden in het traject om een Bekende Afzender te worden. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van de wet- en regelgeving betreffende luchtvracht is PMT Advies een goede sparringpartner om uw zaken te behartigen.

Wij bedenken, daar waar nodig, oplossingen op maat, zodat uw organisatie zo min mogelijk wordt belast. Hierdoor kunt u uw kostbare tijd aan andere belangrijke zaken besteden. Hieronder vindt u een aantal zaken welke PMT voor u kan betekenen wanneer u een Bekende Afzender wilt worden;

– Externe Beveiliging Adviseur Luchtvracht
– Bedrijfsscan
– Opleiden van personeel
– Begeleiding met de vermelding/registratie op de EU database

Indien PMT voor uw bedrijf de Beveiliging Adviseur Luchtvracht is, wordt er elk jaar een security audit uitgevoerd om te kijken of uw bedrijf nog aan de wettelijke eisen voldoet. Tijdens deze audit worden de procedures nagelopen en wordt het kennisniveau van de medewerkers getest. Uiteraard krijgt u een rapportage van de security audit en worden de uitkomsten besproken. Daar waar het nodig is worden de procedures aangepast zodat de werkzaamheden binnen het wettelijke kaders worden uitgevoerd, met minimale belasting voor uw personeel.

Indien u over het bovenstaande vragen heeft en graag een prijsvoorstel wilt ontvangen, dan horen wij dat graag. U kunt dan contact opnemen met onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Telefoonnummer: 020 – 6537133 0f 06 – 48766523

Mail Adres: jhovenkamp@cargosecurity.nl