Menu

Explosive Detection Dogs

EDD is van alle controletechnieken die bij het screenen van luchtvracht gebruikt worden, zonder meer de meest tot de verbeelding sprekende methode. Speurhonden die mensen bedolven onder puin weten te vinden of de drugshonden die op menig vliegveld actief zijn.

Door de steeds verder uitgewerkte regelgeving en de verschillende soorten zendingen is het belangrijk verschillende controletechnieken aan te bieden. Gezien deze ontwikkeling heeft PMT besloten haar eigen EDD-brigade op te richten. Met een team van 15 hondengeleiders die ieder over minimaal één hond beschikken, is er een forse investering gedaan in het complementeren van de verschillen controletechnieken binnen onze organisatie. Om een goede band met de hond op te bouwen, is het van groot belang dat de geleider veel tijd investeert in de hond.

Het is voor ons altijd belangrijk geweest om klanten alle verschillende controlemethoden te kunnen aanbieden, aangezien de zending altijd variërend is waardoor een controletechniek niet mogelijk is.