Menu

Explosive Trace Detection

Explosive Trace Detection (ETD) heeft betrekking op het toepassen van gecompliceerde analysetechnieken om mogelijk aanwezige explosieven in een pakket te kunnen opsporen.

Helaas is PMT onlangs echter geconfronteerd met het standpunt van de Koninklijke Marechaussee dat voor de controle met ETD alle zendingen geopend moeten worden en dat de consequentie van het niet voldoen aan deze eis voor PMT een flinke boete per geconstateerde overtreding tot gevolg zal hebben. Het standpunt dat alle zendingen geopend dienen te worden, betekent in de praktijk dat ETD nog slechts bij hoge uitzondering als controlemiddel toegepast kan worden. Zendingen openmaken is vanzelfsprekend om meerdere redenen geen optie, denk bijvoorbeeld aan briefgeheim, garanties, aansprakelijkheid bij schade of vermissing etc. Dit nog los van het feit dat het openen van een doos om na te gaan of er soms een IED in verstopt zit een vrij gevaarlijke aanpak is.

Om de controles voor onze klanten op verantwoorde wijze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we extra hondencapaciteit ingezet en bieden we de controle via X-ray inclusief vervoer van uw zending aan. Neem voor de voorwaarden voor deze laatste service contact op met PMT Operations 020-6531133.

Eigenlijk vanzelfsprekend heeft PMT bezwaar gemaakt tegen het standpunt van de handhaver, maar de definitieve uitslag daarvan gaat u als klant de komende periode niet verder helpen bij de inzet van ETD. Wordt vervolgd.