Menu

GDP Begeleiding

Good Distribution Practice, vooral bekend onder de afkorting GDP, verwijst naar de richtsnoeren inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik. De huidige GDP wetgeving (richtsnoer 2013/C 343/01) is een passend instrument om de groothandelaars te ondersteunen bij de uitoefening van hun activiteiten en te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden. Het nakomen van deze wetgeving waarborgt de controle van de distributieketen en houdt bijgevolg de kwaliteit en integriteit van geneesmiddelen in stand.

GDP is het logische gevolg van de GMP wetgeving. GMP staat voor Good Manufacturing Practice = Goede Manieren van Produceren. Deze GMP wetgeving geldt voor de Farmaceutische Producenten en waarborgt het hoge kwaliteitsniveau.

GDP wetgeving beschrijft o.a. het kwaliteitsbeheer, verantwoordelijkheden van het personeel, bedrijfsruimten en –uitrusting, opslag en vervoer.

Onderdelen

Hier volgen enkele voorbeelden uit de uitgebreide GDP-regelgeving:
Temperatuur: Temperatuurgevoelige goederen moeten altijd binnen het door de producent opgegeven temperatuurbereik gehouden en gemonitord worden.

Documentatie: Alle documentatie moet toegankelijk en ter inzage zijn voor bevoegde autoriteit. De gegevens dienen minimaal 5 jaar bewaard te worden.

Opslag: Tijdens de opslag moet de temperatuur gemeten en geregistreerd worden. Deze gemeten waardes moeten altijd opvraagbaar zijn.
Wanneer specifieke temperatuurcondities worden vereist, dan moeten de opslagruimtes zo zijn ingericht dat die temperatuurcondities gewaarborgd worden.

U kunt PMT Advies inhuren als GDP specialist. Wij vervullen dan namens de organisatie de functie van GDP adviseur. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren over de aanschaf van de koelsystemen. Daarnaast kunnen wij alle verplichte trainingen verzorgen, kortom een volledig begeleiden van uw organisatie.

Indien u over het bovenstaande vragen heeft en graag een prijsvoorstel wilt ontvangen, dan horen wij dat graag. U kunt dan contact opnemen met onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Telefoonnummer: 020 – 6537133 of 06 – 48766523

Mail Adres: jhovenkamp@cargosecurity.nl