Menu

Wat zijn Gevaarlijke stoffen?

De definitie die wordt gehanteerd voor het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen is:

“Gevaarlijke stoffen zijn voorwerpen en stoffen die een risico kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid, eigendommen of het milieu en die zijn opgesomd in de lijst van gevaarlijke goederen of die geclassificeerd zijn volgens de ICAO Technical Instructions of de IATA Dangerous Goods Regulations.

Er zijn stoffen en voorwerpen die door andere wet- en regelgeving als gevaarlijk worden aangemerkt, maar die voor het luchttransport niet als zodanig behandeld hoeven te worden. U kunt hierbij denken aan huis-, tuin-, en keukenmiddelen waarop allerlei algemene waarschuwingen voor de consument staan vermeld. Wilt u uitsluitsel hebben of een stof of artikel gevaarlijk is voor transport, dan adviseren wij u bij de klant een zogenaamd MSDS (Material Safety Data Sheet) op te vragen. Uiteraard kunnen wij u helpen bij de interpretatie van deze MSDS en kunnen u direct informeren of de stof of artikel gereglementeerd is (verpakken, documenteren) of niet (wat vermeld ik op mijn AWB?).

Met het juiste advies kan een hoop ellende en vertraging voorkomen worden. Bij PMT bent u dan op het juiste adres voor dit advies.