Menu

ERKENNINGEN
Specifieke voorschriften voor opleidingen

Op basis van de IATA Dangerous Goods Regulations staan er in de Wet luchtvaart, nader uitgewerkt in het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht, specifieke voorschriften voor opleidingen.

Na de opleiding moet de kandidaat met goed gevolg een examen afleggen.

Met het examencertificaat kan een erkenning worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving & Transport van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.
Voor het opstellen en indienen van de erkenning kunt u PMT aanstellen. PMT zal dan tijdens een “intake” gesprek assisteren om de erkenning zo snel mogelijk te verkrijgen.

Voor de volgende categorieën is een opleiding verplicht:

– afzenders (A-erkenning)
– expediteurs/vrachtagenten (B-erkenning)
– grondafhandelingsmaatschappijen (C-erkenning)
– luchtvaartmaatschappijen (D-erkenning)
– gespecialiseerde bedrijven die namens de afzender mogen optreden en daarbij alle verantwoordelijkheid overnemen (E-erkenning)

Voor radioactieve stoffen geldt bovendien een verplichte aparte aantekening.

Erkende Afzender
De Shipper’s declaration mag uitsluitend worden opgemaakt en ondertekend door een erkende afzender. Deze moet in het bezit zijn van een zogenoemde A-erkenning.

Als een afzender zelf niet beschikt over een erkenning, moet de Shipper’s declaration worden opgemaakt door een bedrijf dat namens de afzender mag optreden en daarbij de verantwoordelijkheid overneemt. Dit bedrijf moet een E-erkenning bezitten. In Nederland bestaan zes bedrijven met een E-erkenning , Uiteraard beschikt PMT ook over deze E-Erkenning.