Menu

Kenniscentrum

Het kenniscentrum verzamelt kennis en praktische ervaring op het terrein van controle luchtvracht en heeft zich ten doel gesteld deze kennis te delen met belanghebbenden en geïnteresseerden.
Op 2 januari 2013 is PMT Cargo Smartpoint gestart om de kennis en ervaring die dagelijks bij het controleren van luchtvracht wordt opgedaan te verzamelen en verspreiden.
Daarnaast is het van groot belang dat bij het controleren van luchtvrachtzendingen knelpunten duidelijk worden en er oplossingen komen waarmee de afzender, transporteur, erkend agent; expediteur en/of afhandelaar met een gerust hart de logistieke processen verder kan inrichten en optimaliseren.

U kunt via onze website deelnemen aan discussies die te maken hebben met de controle van luchtvracht. Daarnaast kunt u over de volgende onderwerpen informatie opzoeken over verschillende controlemethode en vragen aan ons stellen:

EDD
ETD
X-ray
Publikaties

Tenslotte is er onder de verwijzing Publikaties een gedeelte binnen het kenniscentrum waar u relevante informatie en artikelen met betrekking tot controle en veiligheid van luchtvracht kunt opzoeken.