Menu

EXPLOSIVE TRACE DETECTION

Explosive Trace Detection (ETD) heeft betrekking op het toepassen van gecompliceerde analysetechnieken om mogelijk aanwezige explosieven in een pakket te kunnen opsporen. De methode heeft als nadeel dat het voor de buitenstaander niet makkelijk te volgen is wat er precies gebeurt. Je veegt wat met een doekje over de buitenkant van een doos of koffer en hoe kan dat nu iets zeggen over de aanwezigheid van explosieven in de doos of koffer? Explosieven speurhonden (EDD) hebben dit nadeel niet. Daarvan weet iedereen dat die goed kunnen ruiken en als je die aan de buitenkant van een doos of koffer laat snuffelen weet iedereen dat ze dan op zoek zijn naar geuren van explosieven. Natuurlijk kunnen de honden dwars door de doos heen ruiken. Waarom is dit nu voor de hond zo vanzelfsprekend en voor ETD-apparatuur zo moeilijk te begrijpen? In een aantal artikelen willen we trachten hierover wat meer achtergrondinformatie te verstrekken, zonder dat een volledige herscholing in analytische – of organische chemie noodzakelijk wordt.

Single-mode versus simultaneous Dual-mode Explosives Detection (GE Security)

Ion trap mobility spectromtry: the science behind the technology (GE Security)

Effective detection of taggants in explosives using trace technology (GE Security)

GDA-X First Response Analyser (Airsense Analytics)

Quantum Sniffer QS-B220 (Implant Science)

Goedgekeurde ETD apparatuur
Er circuleren allerlei rare berichten omtrent het mogen toepassen van ETD, goedkeuring van bepaalde typen apparatuur enz. Zo is er het bericht dat suggereert dat er maar 1 bedrijf op Schiphol is dat de controle van luchtvracht uitvoert met TSA goedgekeurde apparatuur. De handheld itemiser DX zou de enige itemiser op de markt zijn die TSA approved is. Dan wordt het de hoogste tijd om dit misverstand recht te zetten. Op 9 januari 2014 heeft de TSA haar lijst met goedgekeurde apparatuur bijgewerkt. Voor ETD betekent dit dat begin 2014 de itemiser 2 (ook bekend als itemser 98!) niet meer goedgekeurd is. Hetzelfde geldt voor de Ionscan 400B. Voor de Ionscan 500DT is de goedkeuring verlengd.

TSA Air Cargo Screening Technology List (ACSTL) Version 8.8 as of 01/09/2014

Manufacturer                       Model                      Expiration Date             Date Qualified
Morpho Detection 1               Itemiser 2                01/01/2014

Smiths Detection                   Ionscan 400B            01/01/2014

Smiths Detection                   Ionscan 500DT                                               08/24/2010

Voor de itemiser 3 heeft de TSA een waver afgegeven, die het gebruik van deze versie toestaat en aangezien TSA voor het grootste gedeelte de research voor de ontwikkeling van de itemiser DX heeft gefinancierd, is deze laatste versie vanzelfsprekend ook goedgekeurd.

Voor de handheld versies van zowel de itemiser (Vapor Tracer II) als van de Ionscan (Sabre 4000) geldt dat beide apparaten per 30 november 2012 hun goedkeuring verloren hebben. Overigens waren de handheldversies alleen toegestaan om controles uit te voeren middels het verzamelen van deeltjes en niet om lucht van zendingen af te zuigen.

Sabre 5000 (opvolger van de Sabre 4000) en de Safran Mobiletrace (opvolger van de vapor tracer 2) komen op de meest recente lijst van TSA goedgekeurde apparatuur van 9 januari 2014 niet voor. Klik hier voor de volledige lijst.

Makkelijk zo’n kenniscentrum bij de hand; voorkomt veel misverstanden en onjuiste claims. Het is tenslotte serious business.