Menu

Externe Stralingsdeskundige

Organisaties die voornemens zijn of al werken met een Röntgentoestel (X-ray) moeten voldoen aan eisen welke voortkomen uit de Kernenergiewet. Zo dient een organisatie minimaal te beschikken over een stralingsdeskundige niveau 5. De stralingsdeskundige is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot de stralingsbescherming. Voordat een organisatie met een Röntgentoestel gaat werken, dient er een enkelvoudige vergunning aangevraagd te worden bij ANVS.nl. De ARBO dienst kan de organisatie komen toetsen of er wordt voldaan aan de eisen. Een aantal van deze eisen zijn onder andere:

– aanleggen van een Kernenergie wet Dossier (KEW Dossier);
– risico analyse maken om vast te stellen welke stralingsrisico’s er ontstaat bij de ingebruikname van het Röntgentoestel;
– opstellen van procedures en om veilig te werken met het Röntgentoestel;
– opleiden van het X-Ray personeel middels een veiligheidstraining, (Controleur Luchtvracht aangevuld met de specialisatietraining X-ray, wanneer de X-ray ingezet gaat worden voor de controle van luchtvracht);
jaarlijks uitvoeren van een lektest;
– aanspreekpunt voor het ANVS;
– updaten van het KEW dossier.

U kunt PMT Advies inhuren als externe stralingsdeskundige. Wij vervullen dan namens de organisatie de functie van stralingsdeskundige. Wij kunnen U adviseren in de aanschaf van de het Röntgentoestel, verzorgen de vergunningsaanvraag en stellen het KEW dossier op. Ook kunnen wij alle verplichte trainingen verzorgen, kortom een volledig begeleiden van uw organisatie.

Indien u over het bovenstaande vragen heeft en graag een prijsvoorstel wilt ontvangen, dan horen wij dat graag. U kunt dan contact opnemen met onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Telefoonnummer: 020 – 6537133 of 06 – 48766523

Mail Adres: jhovenkamp@cargosecurity.nl