Menu

AEO Begeleiding

Door de invoering van het douanewetboek van de Unie (DWU) op 1 mei 2016 veranderen er zaken op het gebied van Douane.

Door de wijziging verandert onder andere de AEO certificering. De certificering wordt in het vervolg afgegeven in de vorm van een vergunning. Voor nieuwe AEO-aanvragen geldt deze vergunning, de huidige gecertificeerde bedrijven zullen geleidelijk, maar vòòr 2019, omgezet worden in een vergunning. Dit is hét moment om te beoordelen of uw organisatie nog AEO-proof is of AEO vergunninghouder wil worden.

Internationaal opererende bedrijven kunnen van de douane het AEO-certificaat ontvangen. Eén van de voordelen van dit certificaat is dat bedrijven bij grensoverschrijdende handel minder fysieke- en documentcontroles hoeven te ondergaan.

PMT kan uw bedrijf adviseren bij het behalen en behouden van het AEO-certificaat. Of dit nu gaat om een deelcertificaat AEO-Veiligheid, AEO-Douanevereenvoudiging of om AEO-Full.

AEO-nulmeting

PMT biedt een nulmeting aan die door onze AEO-expert wordt uitgevoerd. Aan de hand van deze nulmeting, kunt u de keuze maken voor volledige of gedeeltelijke begeleiding door PMT. De nulmeting duurt ongeveer 4 uur, waarna u een rapportage ontvangt met daarin een helder overzicht van de te nemen stappen voor het verkrijgen van de AEO status.

Begeleiding AEO traject

Indien u reeds met een aanvraag bezig bent of u heeft een nulmeting door ons laten doen, dienen er een groot aantal procesbeschrijvingen gemaakt te worden die vervolgens aan de AEO-criteria worden getoetst. Het valt dan ook niet mee om al deze processen op papier te zetten en in de juiste vorm. PMT kan u bij dit traject begeleiden door de procedures te beoordelen of deze voor u op schrift te zetten. Welke vorm van begeleiding u ook wilt, wij kunnen u bijstaan. De douane zal ter inspectie een aantal keer op bezoek komen. Uiteraard kan PMT desgewenst aanwezig zijn bij deze inspecties en help u op deze manier met het verkrijgen van het AEO-certificaat.

AEO audit

Het verkrijgen van het certificaat is niet het einddoel, de douane verwacht immers dat er regelmatig controles plaatsvinden op de kwaliteit van de werkzaamheden. Het bijhouden van alle processen kan dan ook een lastige taak zijn waarbij PMT ondersteuning biedt in de vorm van een AEO audit op uw locatie. Door het inhuren van een externe partij krijgt u automatisch een betere score in het self-assessment.

Indien u over het bovenstaande vragen heeft en graag een prijsvoorstel wilt ontvangen, dan horen wij dat graag. U kunt dan contact opnemen met onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Telefoonnummer: 020 – 6537133