Menu

Zijn Lithium batterijen gevaarlijk?

Een gemiddeld huishouden bezit 125 batterijen. Steeds vaker zijn dit ook lithium-ion batterijen. Deze batterijen kunnen oververhit raken en in brand vliegen. Vaak gebeurt dit tijdens het opladen, door het gebruik van niet-originele laders, het overladen van de batterij of door beschadigingen. Helaas neemt het aantal incidenten toe doordat er meer lithium-ion batterijen toegepast worden. Hoewel exacte aantallen niet bekend zijn, waren er in 2017 naar schatting iedere week twee incidenten waarbij dit soort accu’s betrokken zijn.

Hoe kan je ervoor zorgen dat de kans op brand of ontploffing kleiner wordt? Lees het volledige artikel van Arjan van Cleef en de informatie vanuit IATA over dit onderwerp.