Menu

vliegtuig

Bewustwording PGS 15

De PGS 15 is het 15e deel van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen welke gekoppeld is aan ADR hoofdstuk 1.3 Deze regelgeving is van toepassing op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Met het bijbehorende certificaat toont u aan dat u voldoet aan de gestelde vakbekwaamheidseisen in de PGS 15. Inhoud Algemene bewustmaking en bekendheid met […]

Lees meer

PMT is lid van het SAOC

De SAOC, oftewel het Schiphol Airlines Operator Committee, is een organisatie die de belangen van de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol vertegenwoordigt.  51 Luchtvaartmaatschappijen zijn lid van SAOC en er zijn 19 associate members, waaronder PMT. Gezamenlijk wordt getracht de voorwaarden op het gebied van safety, security, operation en operation costs te optimaliseren.

Lees meer

Stralingsdeskundigen

Naast 2 stralingsdeskundigen op het niveau 5A (gesloten bronnen) en 5B (open en gesloten bronnen) heeft PMT een stralingsdeskundige niveau 3 (coördinerend stralingsdeskundige) in dienst. Dit niveau is vereist om als toezichthoudend stralingsdeskundige in het kader van de Kernenergiewet te kunnen optreden. Het beheren en gebruiken van een radionuclidenlaboratorium, open en gesloten bronnen en röntgentoestellen valt […]

Lees meer